jag slutade titta på fötterna och började kolla på himlen

  • 250 kr

Handskriven affisch med texten "jag slutade titta på fötternaoch började kolla på himlenoch jag gick tillbaka till rötternabefriande tårar på kinden.".
I lager.
Dela

Handskriven affisch med texten "jag slutade titta på fötterna
och började kolla på himlen

och jag gick tillbaka till rötterna
befriande tårar på kinden.".


OBS - alla affischer skrivs för hand efter beställning. Affischen på bilden är bara ett exempel.